نویسنده = علی زنگی آبادی
تحلیل تطبیقی مبلمان شهری حاشیه کارون و زاینده رود

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 143-166

سارا میرزائی؛ علیرضا رحیمی؛ علی زنگی آبادی


تحلیل فضایی و سطح‌بندی شاخص‌های بهداشتی- درمانی با استفاده از GIS

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 75-106

علی زنگی آبادی؛ عیسی بهاری؛ رضا قادری