نویسنده = کرامت‌اله زیاری
بررسی نقش مدیریت شورایی در دگرگونی ساختار شهر نمونه موردی (شهر دهدشت)

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 123-144

کرامت اله زیاری؛ سید نعمت اله رشیدی فرد؛ صادق بشارتی فر


رد پای اکولوژیکی گاز دی اکسید کربن سوختهای فسیلی شهر شیراز

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 193-204

کرامت اله زیاری؛ کرامت اله زیاری؛ فاطمه سالاروندیان؛ ایرج تیموری


ویژگی شهر میانی ابهر، نقش و عملکرد آن در توسعه فضایی استان زنجان

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 55-74

مهدی عزیزی؛ کرامت اله زیاری


مدل چندهسته‌ای و چندمرکزی شهر و کلانشهری، از نظریه تا عمل (مورد شهر کرج)

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 73-100

حبیب اله رزاقی؛ کرامت اله زیاری؛ کرامت اله زیاری؛ نوید سعیدی رضوانی


بررسی وضعیت مسکن گروه‌های درآمدی و برآورد مسکن گروه‌های کم درآمد(نمونه موردی استان هرمزگان)

دوره 25، شماره 98، خرداد 1389، صفحه 29-56

کرامت‌اله زیاری؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ محمد آقاجانی