نویسنده = حسن احمدی
پهنه‌بندی مناطق حساس به فرسایش در حوضه آبخیز کن با روش پسیاک اصلاح شده و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 153-166

گلاله غفاری؛ حسن احمدی؛ حسن احمدی؛ امید بهمنی؛ علی اکبر نظری سامانی


نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوبات تپه‌های ماسه‌ای

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 101-114

طیبه مصباح‌زاده؛ حسن احمدی؛ حسن احمدی