نویسنده = محمود علایی طالقانی
ارزیابی کمی فعالیت های نئوتکتونیک با تکیه بر شواهد ژئومرفیکی در حوضه ی ریجاب

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 224-211

علی رضاپور؛ محمود علایی طالقانی؛ زهرا رحیم زاده


نقش مؤلفه های ژئومورفولوژی در تشکیل و تغذیه سفره آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ذهاب

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 171-186

منصور سعیدی کیا؛ محمود علائی طالقانی