نویسنده = کمال امیدوار
بررسی و تحلیل تغییرات زمانی- مکانی یخبندان در حوضه زاینده رود

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 147-164

اقدس اصلانی؛ کمال امیدوار


تحلیل و ارزیابی شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی توسعه پایدار در محلات شهرتاریخی میبد

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 177-204

محمد حسین سرائی؛ کمال امیدوار؛ کمال امیدوار؛ یحیی علیزاده شورکی