نویسنده = حسن مظفری
تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم دراستان زنجان

دوره 27، شماره 106، خرداد 1391، صفحه 135-150

حسن مظفری؛ ابوالقاسم امیراحمدی