نویسنده = جواد خوشحال
پهنه بندی حرارتی کشت آفتابگردان در استان اصفهان

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 51-66

طلعت یساری؛ جواد خوشحال؛ زینب ابراهیمی


اثر دما و طول روز بر سرعت مراحل نمو گلرنگ

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 181-192

جواد خوشحال؛ محمدرضا شهسواری؛ طلعت یساری