نویسنده = هوشنگ قائمی
تحلیل شدت – تداوم بارش در حوضه کارون بزرگ

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 1-12

محمد باقر بهیار؛ هوشنگ قائمی؛ مهناز خزایی؛ هوشنگ قائمی


بررسی تاثیر پدیده دو قطبی دمایی اقیانوس هند بر تغییرپذیری بارش‌های فصلی استان‌های جنوبی کشور

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 27-46

هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ فرناز پوراصغر


ریزش برف و ارتباط آن با دما در استان کردستان

دوره 26، شماره 100، فروردین 1390، صفحه 55-70

مژده پدرام؛ هوشنگ قائمی؛ هوشنگ قائمی؛ اکرم هدایت دزفولی؛ افسانه مرتضوی