نویسنده = نصرت مرادی
بررسی و ارزیابی سازه های مؤثر بر کشاورزی پایداری (مطالعه موردی: برنج‌کاران شهرستان شیروان چرداول، استان ایلام)

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 223-240

سیدهدایت‌الله نوری؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی؛ عیسی بهاری؛ نصرت مرادی


بررسی و تحلیل جاذبه‌ها و پتانسیل‌های اکوتوریسمی شهرستان ارومیه با استفاده از مدل استراتژیک SWOT*

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 107-142

اسکندر صیدایی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ نصرت مرادی؛ حسنعلی غیور