نویسنده = سید هدایت‌ اله نوری
ارزیابی توان محیطی شهرستان خوانسار به منظور توسعه توریسم (با استفاده از GIS)

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 77-100

سید هدایت‌ اله نوری؛ زهرا سلطانی