نویسنده = نوید سعیدی رضوانی
مدل چندهسته‌ای و چندمرکزی شهر و کلانشهری، از نظریه تا عمل (مورد شهر کرج)

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 73-100

حبیب اله رزاقی؛ کرامت اله زیاری؛ کرامت اله زیاری؛ نوید سعیدی رضوانی