نویسنده = ابراهیم فتاحی
طبقه بندی الگوهای همدیدی بارش زا و خشکسالی زا در ایران زمین

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 105-122

ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم فتاحی؛ ام السلمه بابائی فینی


پیش‌بینی جریان رودخانه‌های کارون شمالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 51-78

ابراهیم فتاحی؛ مجید دلاور؛ کیوان نوحی


بررسی سطح پوشش برف حوضه‌های جنوب غربی ایران در ارتباط با سیگنال‌های اقلیمی

دوره 24، شماره 95، تیر 1388، صفحه 109-130

ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم فتاحی؛ کیوان نوحی؛ مجید دلاور