نویسنده = حمید رضا ضیایی
کمی کردن اثرات جاده بر الگوی سیمای سرزمین شهر اصفهان با استفاده از آنالیز گرادیان و متریک‌های سیمای سرزمین

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 185-204

زهرا مختاری؛ علیرضا سفیانیان؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ حمید رضا ضیایی