نویسنده = اصغر ضرابی
تعیین میزان برخورداری مناطق شهری اصفهان از شاخص‌های فرهنگی

دوره 27، شماره 106، خرداد 1391، صفحه 45-64

فرحناز ابوالحسنی؛ ملیحه ایزدی؛ اصغر ضرابی


تعیین سطح بندی توسعه و اولویت برنامه‌ریزی فضایی دهستان‌های استان اصفهان

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 1-18

-فرحناز ابوالحسنی؛ اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی


تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری یزد

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 27-46

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی