نویسنده = کمال امیدوار
تحلیل و ارزیابی شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی توسعه پایدار در محلات شهرتاریخی میبد

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 177-204

محمد حسین سرائی؛ کمال امیدوار؛ کمال امیدوار؛ یحیی علیزاده شورکی