نویسنده = امیدرضا کفایت مطلق
مقایسه‌ی بین پایگاههای داده‌ی جهانی و منطقه‌ای بارش با پایگاه بارش اسفزاری و ایستگاهی ایران زمین

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 65-84

امیدرضا کفایت مطلق؛ ریحانه سمندر؛ هادی ظرافتی؛ محمد دارند