نویسنده = ناهید آتشی
شناسایی گونه هواهای جزیره ابوموسی

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 25-38

سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ ناهید آتشی


برآورد حداکثر بارش محتمل در حوضه های آبی با استفاده از مدل GSDM (حوضه آبی جهان بین)

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 215-226

سمیه خالقی دهنوی؛ ناهید آتشی؛ داریوش رحیمی؛ ناهید آتشی