کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیگنالهای اقلیمی در حوضه دز

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 261-274

امیر گندمکار؛ مجید منتظری؛ عنایت اله رحمتی؛ مهران لشنی زند


پیش‌بینی جریان رودخانه‌های کارون شمالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 51-78

ابراهیم فتاحی؛ مجید دلاور؛ کیوان نوحی


بررسی تاثیرات وقوع خشکسالی‌های اخیر در تشدید فرسایش خندقی و رخداد لغزش‌ها، درحوضه آذرشهرچای، با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 19-48

مجید زاهدی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ داود مختاری