کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
پیش‌بینی جریان رودخانه‌های کارون شمالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 51-78

ابراهیم فتاحی؛ مجید دلاور؛ کیوان نوحی