کلیدواژه‌ها = بارش
مقایسه‌ی بین پایگاههای داده‌ی جهانی و منطقه‌ای بارش با پایگاه بارش اسفزاری و ایستگاهی ایران زمین

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 65-84

امیدرضا کفایت مطلق؛ ریحانه سمندر؛ هادی ظرافتی؛ محمد دارند


واکاوی زمانی و مکانی بارش در سرزمین عراق

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 209-224

اسماعیل رشیدی احمداباد


بررسی اقلیم بارشی جمهوری آذربایجان

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 1-14

مرضیه یونسی


شناسایی و پهنه بندی توزیع فراوانی بارش روزانه ایران

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 1-16

سید ابوالفضل مسعودیان؛ اسماعیل نصرآبادی؛ حسین عساکره


اقلیم بارشی سرزمین افغانستان

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 191-202

مهدی مسترشد


معرفی و مقایسه‌ی پایگاه داده‌ی اسفزاری با پایگاه‌های داده‌ی GPCC ، GPCP و CMAP

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 73-88

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی؛ فاطمه رعیت پیشه


بررسی تاثیر پدیده دو قطبی دمایی اقیانوس هند بر تغییرپذیری بارش‌های فصلی استان‌های جنوبی کشور

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 27-46

هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ فرناز پوراصغر