کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
سنجش ضریب عمران پذیری روستاهای بزرگ شهرستان روانسر

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 85-102

آرزو شفاعتی؛ یوسف قنبری؛ محسن شایان؛ کیومرث ملکی


بررسی و ارزیابی پایداری مسکن روستایی (مطالعه موردی: دهستان ملاوی شهرستان پلدختر)

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 129-146

محمدرضا بسحاق؛ احمد تقدیسی؛ احمد تقدیسی؛ علی آقاامرایی


رد پای اکولوژیکی گاز دی اکسید کربن سوختهای فسیلی شهر شیراز

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 193-204

کرامت اله زیاری؛ کرامت اله زیاری؛ فاطمه سالاروندیان؛ ایرج تیموری


تحلیل و ارزیابی شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی توسعه پایدار در محلات شهرتاریخی میبد

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 177-204

محمد حسین سرائی؛ کمال امیدوار؛ کمال امیدوار؛ یحیی علیزاده شورکی


مهاجرت و سالخوردگی جمعیت روستایی ایران: چالشی فراروی توسعه پایدار روستایی

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 133-164

محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ احمد تقدیسی