کلیدواژه‌ها = زلزله
بهسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 165-178

اسماعیل امیدعلی؛ مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ رسول بیدرام


تحلیل تأثیر گسترش فضایی شهر تهران در افزایش آسیب پذیری ناشی از زلزله

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 169-190

روح اله قانعی بافقی؛ صفر قائدرحمتی