کلیدواژه‌ها = GIS
مدلسازی فرسایش خندقی در حوضه آبریز دیره با استفاده

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 297-312

خدیجه مرادی؛ مژگان انتظاری؛ سعید الفتی


مقایسه مدل های EPM و CSY در محاسبه فرسایش و رسوبدهی مناطق خشک و نیمه خشک: حوضه آبریز شیرین دره، شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 227-242

علیرضا فرید حسینی؛ علیرضا زارعی؛ فرید فریدانی بردسکن؛ امین علیزاده


ریز پهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهر تبریز با استفاده از روش AHP

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 167-180

علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ حسن محمودزاده؛ وحید امامی کیا


قابلیت اقلیمی کشت زعفران در استان‌های کرمانشاه و کردستان

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 102-87

فیروز مجرد؛ محمد غفوری زاده


ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 1-14

احمد نوحه گر؛ احمد نوحه گر؛ احمد نوحه گر؛ محمد کاظمی


تحلیل فضایی توسعه فیزیکی شهر اقلید با استفاده از روش سلسله مراتبی

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 31-52

یوسف نصیری؛ مسعود تقوایی؛ حمید قیومی محمدی؛ مسعود تقوایی


بررسی شبکه های هیدروگرافی دامنه شمالی شاه جهان به لحاظ انطباق و عدم انطباق با استفاده از GIS

دوره 27، شماره 107، تیر 1391، صفحه 182-200

فاطمه جمعه دیزاوندی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم دراستان زنجان

دوره 27، شماره 106، خرداد 1391، صفحه 135-150

حسن مظفری؛ ابوالقاسم امیراحمدی


ارزیابی توان محیطی شهرستان خوانسار به منظور توسعه توریسم (با استفاده از GIS)

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 77-100

سید هدایت‌ اله نوری؛ زهرا سلطانی


تعیین مناسب‌ترین روش پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز سد ایلام

دوره 25، شماره 96، فروردین 1389، صفحه 101-128

پرویز گرایی؛ حاجی کریمی؛ حاجی کریمی