کلیدواژه‌ها = فضای سبز
رد پای اکولوژیکی گاز دی اکسید کربن سوختهای فسیلی شهر شیراز

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 193-204

کرامت اله زیاری؛ کرامت اله زیاری؛ فاطمه سالاروندیان؛ ایرج تیموری


بررسی و پیشنهاد معیار و استاندارد برنامه‌ریزی توسعه فضای سبز شهری

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 25-50

ایوب منوچهری؛ صابر محمد پور؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهدی حسام