کلیدواژه‌ها = تهران
بررسی جغرافیایی جرایم در بخش مرکزی شهرها مورد مطالعه: بزه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 13-32

سمیه قزلباش؛ محمدکاظم جباری؛ محمد قصری؛ محسن کلانتری


بررسی و پیشنهاد معیار و استاندارد برنامه‌ریزی توسعه فضای سبز شهری

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 25-50

ایوب منوچهری؛ صابر محمد پور؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهدی حسام