کلیدواژه‌ها = روستا
سنجش ضریب عمران پذیری روستاهای بزرگ شهرستان روانسر

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 85-102

آرزو شفاعتی؛ یوسف قنبری؛ محسن شایان؛ کیومرث ملکی


سطح بندی توسعه روستایی به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 179-196

نگین صالحی؛ سید رامین غفاری