کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
توانمندسازی گامی اساسی در جهت نیل به توسعه روستایی

دوره 27، شماره 106، خرداد 1391، صفحه 169-168

وکیل حیدری ساربان


ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی با شیوه توانمندسازی

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 123-148

ابوالفضل مشکینی؛ ژیلا سجادی؛ جواد دین دوست؛ اکرم تفکری