کلیدواژه‌ها = ریسک استنباط شده
تأثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی: مورد مطالعه شهر اصفهان

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 47-66

محمدرضا جلیلوند؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی