کلیدواژه‌ها = گردشگر
تأثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی: مورد مطالعه شهر اصفهان

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 47-66

محمدرضا جلیلوند؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی


برنامه ­ ریزی فضایی در توسعه صنعت گردشگری(مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری، محور بازفت)

دوره 25، شماره 96، فروردین 1389، صفحه 79-100

مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ سید رامین غفاری؛ سید رامین غفاری