کلیدواژه‌ها = ساختار فضایی
مدل چندهسته‌ای و چندمرکزی شهر و کلانشهری، از نظریه تا عمل (مورد شهر کرج)

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 73-100

حبیب اله رزاقی؛ کرامت اله زیاری؛ کرامت اله زیاری؛ نوید سعیدی رضوانی


برنامه ­ ریزی فضایی در توسعه صنعت گردشگری(مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری، محور بازفت)

دوره 25، شماره 96، فروردین 1389، صفحه 79-100

مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ سید رامین غفاری؛ سید رامین غفاری