کلیدواژه‌ها = آنالیز موجک پیوسته((CWT
دریاچه ارومیه، شاخصی کلاسیک از ارتباط بین لکه‌های خورشیدی و اقلیم در شمال غرب ایران

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 49-76

معصومه تدینی؛ سعید جهانبخش؛ معصومه عدالت‌دوست؛ سعید جهانبخش