کلیدواژه‌ها = شهرستان خوانسار
نقش اکوتوریسم در فرصتهای شغلی و افزایش درآمد (نمونه موردی

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 137-152

زهرا سلطانی؛ احمد تقدیسی؛ صدیقه کیانی


ارزیابی توان محیطی شهرستان خوانسار به منظور توسعه توریسم (با استفاده از GIS)

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 77-100

سید هدایت‌ اله نوری؛ زهرا سلطانی