کلیدواژه‌ها = رژیم بادی
نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوبات تپه‌های ماسه‌ای

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 101-114

طیبه مصباح‌زاده؛ حسن احمدی؛ حسن احمدی