کلیدواژه‌ها = ناحیه صنعتی روستایی
نقش ناحیه صنعتی راونج در توسعه روستایی دهستان دودهک

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 101-124

اسکندر صیدایی؛ سیدحسن جلالی