کلیدواژه‌ها = گرج
جغرافیای تاریخی قفقاز از منظر مورخان و جغرافی‌دانان مسلمان

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 199-218

فریدون اله‌یاری؛ امیر آهنگران