کلیدواژه‌ها = ژئواستراتژی
تحلیلی بر رقابت ژئوپلیتیکی قدرت‏ها در «بیضی استراتژیک انرژی»

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 149-186

عنایت‎الله یزدانی؛ مجتبی تویسرکانی