کلیدواژه‌ها = لر
جغرافیای تاریخی مال امیر پایتخت اتابکان لر بزرگ

دوره 27، شماره 107، تیر 1391، صفحه 88-118

فریدون اله یاری؛ اصغر فروغی ابری؛ عزت اله عبدالهی نوروزی