کلیدواژه‌ها = نئوتکتونیک
ارزیابی کمی فعالیت های نئوتکتونیک با تکیه بر شواهد ژئومرفیکی در حوضه ی ریجاب

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 224-211

علی رضاپور؛ محمود علایی طالقانی؛ زهرا رحیم زاده


تاثیر نوزمین ساخت در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیز نچی

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 9-22

مجتبی یمانی؛ هیوا علمیزاده