کلیدواژه‌ها = اهواز
مدلسازی سری های زمانی پدیده گردوغبار شهر اهواز

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 159-170

اکبر زهرائی؛ تقی طاوسی