کلیدواژه‌ها = فضای شهری
تحلیل تطبیقی مبلمان شهری حاشیه کارون و زاینده رود

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 143-166

سارا میرزائی؛ علیرضا رحیمی؛ علی زنگی آبادی