کلیدواژه‌ها = سازماندهی فضائی
سطح بندی توسعه روستایی به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 179-196

نگین صالحی؛ سید رامین غفاری