کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی خطر فرسایش
پهنه‌بندی مناطق حساس به فرسایش در حوضه آبخیز کن با روش پسیاک اصلاح شده و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 153-166

گلاله غفاری؛ حسن احمدی؛ حسن احمدی؛ امید بهمنی؛ علی اکبر نظری سامانی