کلیدواژه‌ها = حوضه ریجاب
ارزیابی کمی فعالیت های نئوتکتونیک با تکیه بر شواهد ژئومرفیکی در حوضه ی ریجاب

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 224-211

علی رضاپور؛ محمود علایی طالقانی؛ زهرا رحیم زاده