کلیدواژه‌ها = روستاییان نیشابور
تأثیرات شهرک صنعتی خیام بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان نیشابور

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 243-260

محمودرضا میرلطفی؛ معصومه ملانوروزی