کلیدواژه‌ها = حوضه دز
پیش بینی تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیگنالهای اقلیمی در حوضه دز

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 261-274

امیر گندمکار؛ مجید منتظری؛ عنایت اله رحمتی؛ مهران لشنی زند