کلیدواژه‌ها = ‌استان اصفهان
پهنه بندی حرارتی کشت آفتابگردان در استان اصفهان

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 51-66

طلعت یساری؛ جواد خوشحال؛ زینب ابراهیمی