ارزیابی توان محیطی شهرستان خوانسار به منظور توسعه توریسم (با استفاده از GIS)

نویسندگان

چکیده

  گردشگری طبعاً رابطه تنگاتنگی با محیط دارد، از این رو ، ارزیابی توان محیطی اگر به گونه شایسته ای صورت پذیرد، موجب اصلاح طرح‌ها و پیشگیری از بروز ناکامی در توسعه گردشگری می شود و از تخریب پیش بینی نشده محیط زیست جلوگیری می‌کند .   پژوهش حاضر در صدد بررسی و ارزیابی توان محیطی شهرستان خوانسار به منظور توسعه گردشگری منطقه است. منطقه مورد مطالعه دارای توان‌ها و منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی، خاک حاصلخیز، شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامل ارتباطی و پدیده‌های طبیعی و انسانی جاذب گردشگری است و در صورت برنامه ریزی و استفاده مناسب از آنها، می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منطقه را رفع و در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد. در این مقاله ارزیابی توان محیطی منطقه با بهره گیری از مدل اکولوژیک توریسم و روش تجزیه و تحلیل سیستمی با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS جهت شناخت قابلیت‌های توسعه توریسم در ناحیه واستقرارگاه‌های روستایی انجام گرفته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد همه سطح منطقه برای توسعه تفرج گسترده یا تفرج متمرکز از توان بالایی برخوردار است و اکثر روستا‌ها دارای توانمندی برای توسعه نوعی از اشکال گردشگری فوق هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental potential evaluation of Khansar city for tourism development (using GIS)

چکیده [English]

Ecotourism has a close relationship with environment, so a deserving evaluation of environmental potentials can lead to improvement of plans and prevention of failure in tourism development, and avoids unexpected damages to environment. This study tries to investigate and evaluate the environmental potential of Khansar in order to develop tourism in this area. Khansar has many different capabilities and resources such as adequate water supplies, fertile soil, desirable climate, plant cover , linking factors (elements) and attractive tourism natural and human phenomena and in the case of planning and suitable use of them, many of economical and social problems can be resolved and directed towards sustainable development. There article environmental potentials are evaluated using tourism ecological model and systematic analysis by using GIS (ArcGIS), it has been done to recognize tourism potentials in the region and rural places. Results show that the whole area is capable of tourism development (including wide and centered recreation promenade) and most of villages have capabilities for development of different forms of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • potential evaluation
  • wide recreation
  • centered recreation
  • Tourism
  • GIS
  • Khansar city