مکان‌یابی صنایع با استفاده از معیارهای جغرافیایی (مطالعه موردی: شعاع پنجاه کیلومتری شهر اصفهان)

نویسندگان

چکیده

 مکانیابی صنعتی تصمیمی بسیار پیچیده است و به دامنه وسیعی از معیارها وابسته است. بنابراین، می‌توان مکانیابی را فرایند تصمیم گیری چند معیاره‌ای دانست که برای اولویت بندی معیارهای مختلف و انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه‌های ممکن، به کار می‌رود. در واقع‌، می‌توان با مکانیابی تاثیرات منفی حاصل از ایجاد و بهره برداری از صنایع را به حداقل رساند و گامی مثبت برای توسعه پایدار برداشت. هدف از این مطالعه، ارزیابی امکان استقرار صنایع در داخل شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان با استفاده از فرآیند تصمیم گیری چندمعیاره در سیستم اطلاعات جغرافیایی است. ابتدا با بررسی منابع و کسب استانداردها، معیارهای استقرار صنایع مشخص گردید. این معیارها شامل فاصله از آب‌های سطحی، شیب، فاصله از جوامع انسانی، فاصله از راه‌های ارتباطی، مناطق حفاظت شده، فاصله از صنایع، عمق آب‌های زیرزمینی، فاصله از خطوط انتقال آب، فاصله از گسل‌ها و کاربری فعلی اراضی هستند. سپس کلیه معیارها با فرمت مشابه به سیستم اطلاعات جغرافیایی وارد و استانداردسازی شدند. در مرحله بعد از روش درجه بندی برای وزندهی معیارها استفاده شد و در نهایت کلیه لایه‌ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار تلفیق شدند. پس از حذف مناطقی که دارای مساحت کافی برای استقرار صنایع نبودند، چهار منطقه مناسب در بخش شرقی اصفهان برای استقرار صنایع تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industrial Site Selection using Geographic factors (Case Study: 50 Kilometers radius around Isfahan city)

چکیده [English]

  Industrial site selection is a complicated decision and is related to various factors, so it is kind of Multi-Criteria Decision Analysis which is used for prioritizing different factors and selecting the best alternative among possible alternatives. In fact by scientific site selection, it is possible to minimize negative impacts of industrial construction and going towards sustainable development. In this study, industrial site selection in 50 Km radius around Isfahan city is considered, using Multi-Criteria Decision Analysis in a Geographic Information System environment. At first by literature review and obtaining standards, industrial site selection criteria are defined. Selection criteria are distance to water bodies, slope, distance to cities, distance to roads and railways, protected area, distance to other industries, ground water depth, distance to water supplies, distance to faults current land use. Then all criteria maps are entered to GIS with same format and standardized. In next stage, rating method is used for criteria weights determination. Finally all criteria layers are aggregated by Weighted Linear Combination. After the elimination of sites which do not have enough area for industries, 4 suitable patches for industrial construction are found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi
  • Multi-Criteria Decision Analysis
  • Criteria Decision Analysis
  • Site Selection
  • Rating method
  • Weighted Linear Combination
  • Geographic Information System