تحلیلی بر الگوی توسعه ناموزون تبریز

نویسندگان

چکیده

ابزارهای تحلیل برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، دامنه گسترده­ای از مفاهیم و فنون مختلف را در بر می­گیرند. این مدل‌ها و فنون که برای درک و بیان ماهیت پیچیده شهرها و پیش­بینی پیامدهای آنها با اهمیت هستند، می­توانند ما را به درک هرچه بهتر سیستم‌های شهری و پیش­بینی رفتار این سیستم‌ها نزدیک کنند. در این زمینه، مدل هلدرن، یکی از مدل‌های کمی در تجزیه و تحلیل کاربری اراضی شهری است که برای مشخص نمودن رشد بی­قواره و ناموزون شهرها به‌کار می­رود. در این مقاله برآنیم با استفاده از این مدل و تجزیه و تحلیل‌های آماری، الگوی توسعه ناموزون تبریز را در خلال سال‌های(85-1335) در گستره فضایی آن مورد بررسی و مداقه قرار دهیم. نتایج بررسی و تحلیل فرایند توسعه کلانشهر تبریز در نیم قرن اخیر، گویای این واقعیت است که شهر با روند توسعه ناموزون درونی روبه‌روست. فضاهای باز و بویژه فضاهای سبز، باغ‌ها و اراضی کشاورزی اطراف آن، بیش از پیش در معرض تداخل با کاربری‌های دیگر و نهایتاً تخریب قرار گرفته و به لحاظ جمعیت پذیری، همواره بر تراکم‌های انسانی و ساختمانی آن، افزوده می­شود، تا جایی که طرح­ها و پروژه­های شهرسازی پاسخگوی تحولات و پیامدهای حاصله نبوده، نوعی شهرسازی نااندیشیده و ناموزون در حال وقوع است. چنین شکلی از توسعه، الگویی از یک شهر بیمار است که انسجام کالبدی- فضایی خود را از دست داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Tabriz Sprawl Pattern

چکیده [English]

  Regional and urban planning instruments contain an extensive range of concepts and methods. These methods are important for understanding the complex identity of cities and the prediction of their future. Today majority of planners and urban planning authorities believe that the use of these methods can help us to better understand urban systems and predict their behavior. In this regard the Holdren Model is one the quantitative models in the analysis of the urban land use which is applied for specifying the urban sprawl in cities. Therefore, in this paper we attempt to study the urban sprawl of Tabriz on its spatial extent during the years 1335-85(1956-2006) using this model and the statistical analysis. Results of the analysis and study of Tabriz metropolis during the last half of the century indicate that this city has been facing internal urban sprawl. Open spaces and especially the green spaces, the gardens and fields surrounding it, are more interfered with other land uses altogether ending to destruction of the city structures. There is rapid population expansion and rapid construction of building. Thereby, urban planning projects not reflecting ever changing social economical and environmental situations leads to some sort of urban sprawl. Such shape of the extension is a pattern of an ill city that has lost its spatio-physical characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative Methods
  • Holdren Model
  • Urban Sprawl
  • Tabriz