آرای احزاب در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان‌های کشور بر اساس سطح توسعه آنها

نویسندگان

چکیده

از ویژگی­ نظام‌های ­مردم سالار، مشارکت مردم در فرآیند انتخاب نخبگان سیاسی جامعه است که با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم خود بر تصمیمات ملی و اجرایی کشور نظارت و تأثیر دارند. در ایران از انقلاب مشروطه به بعد، مردم امر نظارت و اثرگذاری رای و اندیشه خود بر تصمیمات ملی و حکومتی را با انتخاب نمایندگان مجلس انجام داده­اند و در این فرآیند احزاب توانسته­اند کم و بیش نقش ایفا کنند. نقش احزاب با توجه به فراز و فرود حضور آنها در عرصه‌های سیاسی قبل و بعد از انقلاب، بعضی از استان‌ها را بیش از سایرین متاثر ساخته که بنظر می‌رسد سطح توسعه استان‌ها در اثر پذیری از احزاب به‌عنوان‏ یک متغیر، قابل توجیه است. این مقاله، با مطالعه موردی روی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پی آنست که رابطه میان سطح توسعه هر استان را با آرای احزاب در آن استان با استفاده از آمارهای موجود و مقایسه آنها بررسی کند. یافته­های تحقیق نشانگر آنست که در استان‌های توسعه یافته احزاب به مفهوم واقعی آن، گستره­ی فعالیت دارند و عامل موثر در انتخاب نماینده در بسیاری از استان‌های ایران رویکردهای ایدئولوژیک، مذهبی، قومی و قبیله­ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parties’ Votes in the Eighth Elections of Islamic Consultive Assembly (Majlis) in Iran’s Provinces Based on Their Development Level

چکیده [English]

  One fundamental characteristic of "democratic" systems is participation of society in the selection process of political elites that with their direct or indirect selection control and influence national decisions and government’s performance. In Iran, after the Constitutional Revolution, people have controlled state decisions through selecting representatives of Parliament and have influenced the voting procedure and in this process parties have more or less been able to play a role. This paper aims to investigate the relationship between the development level of provinces and provincial parties’ votes using available statistics through a case study on the eight election of Islamic Consultive Assembly (Majlis). The research findings indicate that only in developed provinces, parties act perfectly and effective factors in selecting representatives of many provinces of Iran are ideological, religious, ethnic and tribal characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections – Islamic Consultive Assembly (Majlis)
  • parties
  • Development – Political Participation